Shape Future Care

 

Medische technologie krijgt impact

 

Nieuwe medische technologie vertalen naar impact in de dagelijkse praktijk. Daar staat Pontes IMPACT van Pontes Medical voor.

Voor succesvol breed gebruik in de zorg moeten medisch technologische innovaties voldoen aan 3 voorwaarden:

Pontes IMPACT is een programma waarin medisch technologische innovaties in de praktijk worden beoordeeld en versterkt op klinische meerwaarde, implementeerbaarheid en kosteneffectiviteit.

Pontes IMPACT stroomlijnt het complexe validatietraject. Wij zijn ingebed in de academische ziekenhuizen en bieden een geïntegreerde aanpak met verminderde complexiteit. Uw medisch technologische innovaties worden snel in de praktijk getoetst en op kosteneffectiviteit beoordeeld en geoptimaliseerd. Daarna kunt u met onze methodiek en tooling succesvol opschalen.

 

Start, Prove, Integrate, Create IMPACT

 

Pontes IMPACT biedt de volgende producten en diensten:

Start IMPACT is een kortdurend programma waarin de haalbaarheid van uw innovatie voor het IMPACT programma wordt getoetst. Dit stelt u in staat om de strategie aan te passen op het realiseren van impact in de zorg. Is uw innovatie haalbaar, dan begeleiden wij u naar brede uitrol in de zorg.

 

Partners, wij bundelen onze krachten

 

AMC, VUmc en UMC Utrecht (UMCU), drie academische ziekenhuizen, verbinden de medisch technologische innovaties aan een klinisch anker en bieden toegang tot de zorgpraktijk voor klinische evaluatie. Zo kan de klinische meerwaarde gemeten en versterkt worden.

                                                                     

 

THINC. van UMCU biedt kennis rondom Health Technology Assessments (HTA) en het opzetten en uitvoeren van de klinische evaluatie of studie. Met een HTA analyse worden de kosten en e ecten van bestaande zorg met medisch technologische innovaties vergeleken. Uitkomsten van deze analyses geven input voor prijsstellingen en eventuele vergoedingsbesluiten. 

 

Implementation IQ heeft als doel om snelle groei mogelijk te maken van het aantal tevreden en duurzame gebruikers van de innovatie. Daardoor levert de innovatie optimale meerwaarde en maakt de innovator rendement. Om dit te bereiken, zorgt Implementation IQ voor begeleiding vanaf het eerste prototype/concept tot en met bewezen succesvolle brede opschaling.

 

 

Meer weten?

 

Mercedes Tuin | 020 - 566 80 21 | m.s.tuin@mca.nl

 

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.