Shape Future Care

SensiStep

Sneller revalideren

SensiStep

De vraag

Ongeveer 10% van de breuken aan benen, voeten en tenen geneest slecht. De relatie tussen belasten en genezen wordt steeds duidelijker. Daar maken wij actief gebruik van door de patiënt te sturen op belasting van het gebroken been.

De brug

Pontes Medical heeft vanaf de eerste dag Evalan, de marktpartij, betrokken. Evalan investeert ook in de ontwikkeling. Het UMC Utrecht levert de medisch technologische kennis (afdeling Medische Technologie en Klinische Fysica) en de klinische kennis (Revalidatie, Traumatologie en de Fysiotherapie). Wetenschappelijk zijn er nog de nodige uitdagingen, waar Pontes samen met de kliniek en Evalan vorm aan geeft. In de ontwikkeling van de krachtsensor hebben we samengewerkt met Medishield, uit Delft.

Effect

• Aantal slecht genezende patiënten daalt

• Revalidatietijd verkort

• Therapietrouw stijgt

• Kwaliteit van revalidatiezorg verbetert

• Actievere betrokkenheid van de patiënt bij het revalidatieproces

Marktpartij

Evalan

Web: www.sensistep.com

Tel: 020-7790344

Henk Schwietert van Evalan

Pontes; een strategische partner van ons bedrijf

Samenwerking met Pontes stelt ons in staat onze technische innovaties zo te sturen dat optimale aansluiting bij de wensen van zorgprofessionals ontstaat. Wij ervaren dat daarmee betere oplossingen, producten en diensten ontstaan. De wisselwerking van ideeën uit verschillende disciplines, aangevuld met diep inzicht in de belangen en interesses van alle partijen in de zorgketen die nodig zijn om innovaties tot stand te brengen, maakt Pontes tot een strategische partner van ons bedrijf.