Expertmeeting 2018

De Pontes Medical Expertmeeting is hét moment in het jaar waarop technici, medisch specialisten en investeerders samen komen in een academisch ziekenhuis om de snelheid van innovatie te bevorderen.

Thema: moving forward through technology

Uit recent onderzoek is gebleken dat door preventie miljoenen euro’s bespaard kunnen worden. Hoe kan technologie hieraan bijdragen?

Immobiliteit van patiënten na een operatie zorgt in teveel gevallen voor (onnodige) complicaties. Hoe kunnen technologische hulpmiddelen de patiënt op een verantwoorde manier aan het bewegen krijgen?

De OK van de toekomst

Technologie ontwikkelt zich rap. Om chirurgen klaar te stomen voor de OK van de toekomst wordt er in het VUmc gewerkt aan een ‘Skills lab’. 12 Operatiekamers worden ingericht met de laatste stand van de techniek. Robots zijn niet meer weg te denken uit de OK van de toekomst. Maar denk ook aan Virtual Reality om chirurgen te trainen.

Technologie voor preventie

Via Sensor technologie wordt steeds meer mogelijk. Zo zullen we in de nabije toekomst voorgangers van ziektes kunnen detecteren en dus vroegtijdig kunnen ingrijpen; een burn-out kan voorspelt worden en 80% van de hart- en vaatziekten kan worden voorkomen. Dat zal ervoor zorgen dat het gaat renderen om onderzoek naar preventie te doen en dat de inzet van zelfzorg interventies, zoals begeleiding van gezondheid en gedrag, implementatie van persoonsgerichte zorg en de inzet van coachende gesprekstechnieken, steeds meer zullen voorkomen. Daarnaast is sensor technologie erg belangrijk om data te genereren waarmee in de toekomst onderzoek kan versnellen en dit veel voordeliger zal worden.

Kunt u uw steentje bijdrage aan de veranderende zorgvraag? Beschikt uw bedrijf over de kennis en kunde om technologie op een verantwoorde manier toe te passen in een ziekenhuisomgeving?

Kom dan op 5 juli van 13.00-17.00 uur naar de Pontes Medical Expert Meeting in het VUmc, De Boelelaan 1117, Amsterdam. Klik hier om u aan te melden.