Bedrijfsoorcheck

Gehoorschade kan heel bepalend zijn voor de mate waarin mensen kunnen werken en deelnemen aan de maatschappij. Daarom is vroegtijdige detectie en preventie belangrijk. Met deze hoortest geven we bedrijven een betrouwbaar en laagdrempelig screeningsinstrument in handen om gehoorschade vroegtijdig op te sporen. LUMC en AMC doen al ruim 10 jaar onderzoek naar gehoorschade door lawaai op het werk en in de vrije tijd, en ontwikkelen online instrumenten voor de opsporing van gehoorschade.

De bedrijfsoorcheck is een spraak-in-ruis-test. De test is specifiek ontwikkeld voor werknemers en kan worden ingezet in de bedrijfsgeneeskunde. De test meet aan twee oren afzonderlijk en er zijn proeven mee gedaan op de werkvloer. De test duurt ongeveer 5 minuten.

De test is ontworpen en wetenschappelijk gevalideerd door audiologen van het AMC en LUMC, in samenwerking met de Nationale Hoorstichting. In 2015 is de test als proef ingezet bij zes bedrijven waar werknemers in lawaai werken. De resultaten kwamen goed overeen met de gemiddelde gehoordrempels zoals gemeten met screeningsaudiometrie.