DeltaScan – delirium monitor

The first objective medical device to monitor delirium risk

UMC Utrecht researchers of Professor Slooter’s ‘Brain at risk’ group demonstrated that a delirium can be measured objectively by a dedicated EEG and algorithm. Pontes Medical performed an extensive stakeholder analysis and cooperated with npk design to develop the product and technology concept. Prolira has developed this easy to use and cost effective method towards CE certification and is implementing it in hospitals Europe wide. Nurses can perform the measurement in less than two minutes, to obtain a clear 1-5 delirium risk score. This objective measurement enables improved monitoring and early detection of delirium including silent types, thus enhancing timely treatment for patients.

More information

Problematiek

Een delier is lang niet altijd duidelijk herkenbaar. Ook de ‘gouden standaard’ vragenlijst geeft vaak geen helder uitsluitsel. Een flink percentage ouderen verblijft met een delier vele dagen langer in het ziekenhuis, dan zonder.

Onderzoek en productontwikkeling ‘from bench to bed side’

Dit project kwam tot stand in een nauwe samenwerking tussen eindgebruikers in de zorg, experts in productontwikkeling, elektronica en technische geneeskunde.
Onderzoek in het UMC Utrecht, onder leiding van professor Arjen Slooter, toonde aan dat de hersenactiviteit van mensen met een delier zo verstoord is, dat het meetbaar is via een verkort EEG met slechts 3 elektroden. Zijn visie, om deze specialistische meting om te zetten naar een nieuw eenvoudig te hanteren product, gaf zicht op waardevolle kansen om de zorg te verbeteren.

Hoe zou zo’n meting in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd kunnen worden, éénduidig, objectief, net zo makkelijk als een thermometer? De praktijksituaties, van intensive care tot reguliere afdelingen, zijn door innovatiemanagers van Pontes Medical zorgvuldig in kaart gebracht met stakeholder interviews.
Pontes vond npk design bereid om mee te investeren en aan de slag te gaan met de productontwikkeling. Npk ontwikkelde product concepten met verschillende gebruikscenario’s en onderzocht de consequenties van diverse opties in sensortechnologie en elektronica. Dit resulteerde in een prototype gebouwd door npk design en MTKF, in het UMC Utrecht, en een single-use sensor-tape. Hiermee is gebruikers onderzoek gedaan in het UMCU, waaruit het ontwikkelteam diverse essentiële verbeteringen kon destilleren.

De gebruikers waren enthousiast over het gemak en de duidelijkheid van de meting.

Prolira DeltaScan, naar de markt

De kleine monitor ‘DeltaScan’ geeft, direct na meting van de hersenactiviteit, de delirium risico score aan. Prolira werd begin 2016 opgericht, ontwikkelde het product verder uit en brengt dit innovatieve systeem op de markt. Voorjaar 2018 verkregen zij CE certificering.

De Deltascan werkt met de DeltaScan Patch, een strip met drie elektroden die op het hoofd van de patiënt geplaatst wordt. De monitor analyseert daarmee real-time EEG waardes, waaruit het Prolira algoritme binnen een minuut de risico score berekent. Dit is een objectieve meting, die het risico op een delier aangeeft.

Zo werkt DeltaScan als een mini EEG-meter, die veel tijd spaart. 3x per dag meten volstaat (net als temperatuur), waarmee de verpleging beter dan voorheen gerustgesteld is waar het goed gaat, of vroeger alert, wanneer een patiënt in de risico zone komt.

 De basis voor deze ontwikkeling is gelegd met het innovatieve promotieonderzoek van Willemijn van der Kooi en het promotieonderzoek met uitgebreide validatiestudie door Tianne Numan. Een nieuw multicenter onderzoek, geleid door postdoc researchers van het UMC Utrecht, loopt.