NeoStartTrack

Probleem

Geboren worden is een van de meest heftige transities die een mens ooit zal meemaken. 10% van alle pasgeborene ademt niet en heeft professionele support nodig om op gang te komen. Bij 1,4% van alle pasgeborenen treed zuurstof tekort op binnen 10 minuten nageboorte. De helft van deze groep overleeft het niet, de andere helft loopt een bepaalde handicap op.

De opvang van een pasgeborene die niet ademt is niet eenvoudig. Een effectieve beademing is technische complex en adequate feedback op handelingen is vaak afwezig. De zorgverleners komen handen en tijd te kort in een stressvolle situatie, wat vraagt om naadloos teamwerk en voldoende ervaring.

Oplossing

NeoStartTrack is een innovatieve medische sensor die direct feedback geeft op de effectiviteit van de beademing en de range van de hartslag. Dit zorgt ervoor dat het medische team direct kan anticiperen op de situatie tijdens de opvang van de baby. En slim algoritme zorgt ervoor dat de NeoStartTrack input omzet in heldere signalen, die voor alle zorgverleners duidelijk zijn.

        

Samenwerking

Voor dit project werken wij samen met Marc Jonkers, kinderarts met 30 jaar ervaring.

Impact

Dankzij de NeoStartTrack zal de opvang van pasgeborene effectiever verlopen, waardoor naar verwachting het aantal gevallen met zuurstof tekort zal afnemen. Ook zorgt deze innovatie voor lagere zorgkosten, omdat het voor een deel van de patiënten extra diagnose en behandeling overbodig maakt.

Specialisme: kindergeneeskunde, neonatologie

Stadium: ontwikkeling

Contactpersoon: Oda Heerema-Snoep – o.snoep@umcutrecht.nl