ScopeControl

ScopeControl van is een speciaal test en meetinstrument om de kwaliteitsbewaking van starre endoscopen te borgen. Hiermee krijgt u controle over de kwaliteit van de endoscopen en kunt u er verzekerd van zijn dat er geen defecte optieken in de operatiekamer belanden.

Middels volledig automatische tests, meet en vergelijkt de ScopeControl de kwaliteit van endoscopen. ScopeControl borgt het kwaliteitsmanagement van de endoscopen die gebruikt worden in de operatiekamer. Het verhoogt de totale kwaliteitszorg, vergroot de veiligheid van de patiënt en levert minder vertragingen op de operatiekamer.

Het product is inmiddels op de markt. Kijk voor meer informatie op de website van Dovideq Medical.

 

Stöpler starts distribution ofDOVIDEQ medical’s ScopeControland GuideControl in Benelux