Tulive

Couveusebabies vormen zonder twijfel één van de meest kwetsbare groepen. Huidige methodes van medicatietoediening gaan uit van parallelle toediening van meerdere medicijnen. Hierbij ontstaan in de praktijk drukverschillen, die leiden tot afwijkingen in dosering.

Innofuse heeft een disposable infuuslijn ontwikkeld, die medicatietoediening bij couveusebaby’s nauwkeuriger en veiliger maakt. Het resultaat is een significante verbetering van de patiëntveiligheid.